הדמיית-כריכה

פעילות כוחות הביטחון כרוכה בשאלות יומיומיות

בדבר הכניסה למתחם הר הבית -

האם מותר להיכנס לצורך אבטחת המקום?

האם יש הבדל בין האזורים השונים בהר?

האם כניסה למסגדים מותרת?

האם נדרשות היערכויות מוקדמות לפני הכניסה להר?

בחיבור הלכתי זה סדורות תשובות לשאלות אלו, והוא כולל בתוכו סקירה כללית של גדרי איסור הכניסה למתחם הר הבית בזמן הזה, את האזורים המותרים בכניסה לפי רמת הצורך המבצעי המשתנה.

ספר זה מכיל בנוסף תדריך המורה את הלכות ההיטהרות ואת אופן ההתנהגות הנדרש בזמן שהייה בכלל האזורים במתחם הר הבית.